change background image color
Slide 5
Slide 4
Slide 3
Slide 2
Slide 1

Usluge

Geodetske usluge za izradu projektne dokumentacije, izvođenje i praćenje građevinskih radova, povezivanje zemljišne knjige i knjige priloženih ugovora za legalizaciju objekata.

Legalizacija

Usluga legalizacije objekata, od geodetskog snimka  izvedenog stanja,  dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjiženja objekata u katastar nepokretnosti.

Parcelacija

Parcelacija zemljišta je podela ili spajanje dve ili više katastarskih parcela, a može se raditi u građevinskom i vangrađevinskom, poljoprivrednom području.

Upis objekta

Upis objekta u katastar obaveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine. Objekat se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.


Naša geodetska organizacija je osnovana 2002. godine kao Geodetski biro GEOPLAN Vranje.

Promenom pravne forme preduzeće od 2008. godine posluje kao PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GEODETSKE I PROJEKTANTSKE USLUGE GEOPLAN DOO VRANJE.

Preduzeće obavlja stručne geodetske poslove na održavanju premera, katastra nepokretnosti, katastra zemljišta i vodova, kao i sve geodetske radove za posebne potrebe.

Vrši premeravanje i snimanje svih vrsta objekata, parcela i vodova, izradu situacionih i katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja, izradu predloga za parcelaciju, projekata geodetskog obeležavanja i sva ostala geodetska merenja.

Ostale delatnosti:

 - Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju poslovnih,stambenih,pomoćnih i svih drugih objekata        

 - Posredovanje u prodaji i iznajmljivanju nekretnina